Το Τμήμα

 

«Καθήκον του επαγγελματία φιλόσοφου είναι να διερευνά κριτικά τις απόψεις

που μερικοί άλλοι δέχονται ως αυτονόητες. Γιατί πολλές από αυτές τις απόψεις

είναι απλώς προκαταλήψεις, συχνά όμως είναι απλώς λάθη. Για να το διαπιστώσουμε

αυτό χρειαζόμαστε ίσως κάποιον σαν τον επαγγελματία φιλόσοφο, που να αφιερώνει

χρόνο στον κριτικό στοχασμό.»

(Karl Popper, Όλοι οι άνθρωποι είναι φιλόσοφοι)

 

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες,

 

Σας καλωσορίζω στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ένα από τα τρία αμιγή Τμήματα Φιλοσοφίας της χώρας μας. Το Τμήμα Φιλοσοφίας αποτελεί οργανική μετεξέλιξη του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1984, και προήλθε από την κατάτμησή του τον Αύγουστο του 2018. Αποστολή του Τμήματος Φιλοσοφίας είναι η μελέτη και η έρευνα της φιλοσοφίας, τόσο στη συστηματική όσο και την ιστορική της διάσταση, με έμφαση στην οντολογία και τη μεταφυσική, τη γνωσιοθεωρία και τη φιλοσοφία της επιστήμης, την πρακτική φιλοσοφία και την ηθική, την κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία, την αισθητική και τη φιλοσοφία της τέχνης, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, τη νεοελληνική φιλοσοφία καθώς και τη νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία. Παράλληλα, το Τμήμα Φιλοσοφίας προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του μια στέρεη παιδαγωγική κατάρτιση και επάρκεια στην παιδαγωγική επιστήμη, κυρίως στην εκπαιδευτική ψυχολογία, την ιστορία και την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, τη διαπολιτισμική παιδαγωγική και την παιδαγωγική ανθρωπολογία, τη διδακτική της γλώσσας, καθώς και την εκπαιδευτική πολιτική.

Στόχος του Τμήματος Φιλοσοφίας είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του με τις γνώσεις και τη μεθοδολογία για να αντιμετωπίσουν συστηματικά και κριτικά ένα ευρύ φάσμα ειδικεύσεων στη φιλοσοφία ως ιδιαιτέρων και συνάμα αλληλοσυμπλεκόμενων πειθαρχιών, σε συνέργεια και με την παιδαγωγική επιστήμη, εντός ενός ενιαίου και συνεκτικού γνωστικού πεδίου. Στις μέρες μας ο ρόλος και η λειτουργία της φιλοσοφίας συνεχίζει να κατέχει, ακόμη και σε συνθήκες κρίσης των ανθρωπιστικών σπουδών διεθνώς,  αναπαλλοτρίωτη αξία για την ακαδημαϊκή λειτουργία του Πανεπιστημίου εν γένει ως του κατεξοχήν θεσμού που διαπλάθει σκεπτόμενα άτομα και ενεργούς πολίτες με κοινωνική ευαισθησία και δημοκρατική συνείδηση. Για το λόγο αυτό, παρόλες τις γνωστές δυσκολίες που σχετίζονται με τη ζήτηση των σπουδών στην αγορά εργασίας, καθώς και το γεγονός ότι κανένα πτυχίο, ακόμη και το πλέον εξειδικευμένο και επαγγελματικά στοχευμένο, δεν εγγυάται εύκολη και ανώδυνη επαγγελματική αποκατάσταση, το Πρόγραμμα Σπουδών και οι διδάσκοντες του Τμήματος Φιλοσοφίας μεριμνούν με τον καλύτερο τρόπο για την ευόδωση των στόχων και των προοπτικών σας.

Είναι διαπιστωμένο από έγκυρες διεθνείς έρευνες ότι Προγράμματα Σπουδών που προάγουν την εναλλακτική κριτική σκέψη, την ατομική και κοινωνική εγρήγορση, καθώς και την πολιτική συμμετοχή, ενισχύουν την αποτελεσματικότητα στην εύρεση ικανοποιητικής επαγγελματικής απασχόλησης. Στα χρόνια των πανεπιστημιακών σπουδών σας προσπαθήστε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες που σας προσφέρει το Πανεπιστήμιό μας: τα προγράμματα πανεπιστημιακών ανταλλαγών Erasmus+, τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας-ΔΑΣΤΑ, το Κέντρο Συμβουλευτικής-ΣΚΕΠΙ, τις υπηρεσίες ΑΜΕΑ, τους πολυάριθμους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, τέλος, τις δομές και τις υπηρεσίες της πλούσιας και εξαιρετικά φιλόξενης Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Σκόπιμο θα ήταν, επίσης, να μελετήσετε σε βάθος τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του για να αποκτήσετε εμπεριστατωμένη γνώση της ιστορίας και της γενικότερης φυσιογνωμίας του. Σε όλα αυτά τα διαβήματα στο πλευρό σας θα βρίσκονται σταθερά οι καθηγητές-σύμβουλοι σπουδών, αλλά και καθένας/καθεμία από τους συναδέλφους και συνεργάτες που δραστηριοποιούνται εντός της ακαδημαϊκής μας μονάδας.

Ένα ερώτημα που είναι εύλογο να θέτετε τόσο εσείς οι ίδιοι όσο και οι οικείοι σας έχει ασφαλώς να κάνει με τις επαγγελματικές προοπτικές που διανοίγουν σε κάποιον/α οι σπουδές σε ένα Τμήμα Φιλοσοφίας: ποιες είναι, με ρεαλιστικούς όρους, οι δυνατότητες απορρόφησης του/της από την αγορά εργασίας; Στο ερώτημα αυτό δεν υπάρχει μια μονοσήμαντη απάντηση και θα ήταν ανεύθυνο να λειτουργήσει κανείς καθησυχαστικά υποσχόμενος επαγγελματική εξασφάλιση και εφησυχασμό με τη λήψη του πανεπιστημιακού πτυχίου. Πιθανά πεδία επαγγελματικής απασχόλησης είναι: α) η δημόσια και ιδιωτική μέση/δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς οι απόφοιτοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων, β) οι σχολές και οι θεσμοί συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, γ) οι εκδοτικοί οίκοι, οι βιβλιοθήκες, αρχεία, οι εξειδικευμένα ή γενικού ενδιαφέροντος εφημερίδες και τα περιοδικά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί πολιτιστικοί οργανισμοί καθώς και τα ιδρύματα πολιτισμού, δ) τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα, ε) τα υπουργεία, οι κρατικές υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης στ) οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι επιλογές σταδιοδρομίας, όπως και γενικότερα οι επιλογές του βίου μας, «χρωματίζονται» από τις ιδιαίτερες αποχρώσεις της απολύτως προσωπικής δέσμευσης και αφοσίωσής μας σε αυτές κι αυτό είναι που προσδιορίζει εντέλει την επιτυχία τους.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Γκόλφω Μαγγίνη

Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας